home home home اشتراک EN home
اطلاعیه ها:
 
  • ۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
  • اِسَّبِت ٢٨ رمضان ١٤٣٨
  • Saturday, June 24, 2017

مدیر پرستاری


هنگامه پورمفیدی

 

سوپروایزران


نرگس اسکندری

سوپروایزر بالینی

حسین باقر

سوپروایزر بالینی

مریم مالکی

سوپروایزر بالینی

امرالله کریمی

سوپروایزر بالینی

حمیدرضا نجیب

سوپروایزر بالینی

ناهید وطن پرست

سوپروایزر بالینی

طاهره خدمت

سوپروایزر بالینی

 

 

راحله عبدالحسینی

 

 

سوپروایزر آموزشی

دری کرد

سوپروایزر بالینی

طیبه پیراهش

سوپروایزر بالینی

خاطره زارعی 

سوپروایزر بالینی

 

سرپرستاران

 

 

مرضیه نیرورنگ

 

 

جراحی عمومی

انسیه انصاری

داخلی

 

علی رضا مسعودنژاد

آنژیوگرافی

مرتضی احمدی دستجردی

روانپزشکی 2

 

 

 

خانم زارعی

 

 

اورِِژانس

حجت اسحاقي

روان مردان

محبوبه کیا منش

روان زنان

سارا موسوی

اكو و تست ورزش

فاطمه جغتائي

گفتاردرمانی

گيتي شهبازي

درمانگاه

نسرین علوی

Post CCU 3

فاطمه فاعلی

Post CCU 2

محبوبه بختیاری

post CCU 1

فرزانه عامری CCU2,3

مرضیه زالی قهی

ICU A,B,C

صديقه محمدحسيني

جراحي قلب

آذر فتاحی

post ICU

طاهره رضازاده

اتاق عمل قلب و

اتاق عمل عمومی

 

• مدیریت بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری در این دفتر از طریق طراحی فرایندهای کلیدی پرستاری و چک لیست های کنترل و ارزیابی انجام می گیرد . دفتر پرستاری کیفیت و ایمنی را سرلوحه انجام خدمات پرستاری به بیماران قرار داده و طبق برنامه مدون پیگیري ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به بیماران می باشد و در راستای این هدف ، استانداردها و اهداف حاكميت خدمات باليني و اعتباربخشي را الگوی تأمین ایمنی بیماران قرار داده است .


• پرسنل دفتر پرستاری شامل مدیر پرستاری ، سوپروایزران آموزشی و بالینی و منشی می باشند .
 

• دفتر پرستاری از طریق سوپروایزران بالینی مرکز ، طبق برنامه زمانبندی مدون ، کیفیت ارائه خدمات پرستاری در بخشها را کنترل و نتایج را کتباٌ به واحدها اعلام می نماید و همچنين بازديد بين بخشي در خصوص پايش شاخص ايمني طبق برنامه زمانبندي مدون توسط سرپرستاران از بخش ها انجام مي شود . نیاز آموزشی کارکنان بر اساس این حسابرسی ها و همچنین از طریق نظر سنجی از ایشان ، تعیین و دوره های آموزشی مدون بصورت درون سازمانی(درون بخشی ، برون بخشی) و برون سازمانی جهت کارکنان برنامه ریزی و اجرا میگردد.
 

فرایندهای کلیدی مدیریت پرستاری عبارتند از :
 مدیریت ارزیابی ( کنترل و نظارت )
 مدیریت آموزش
 مدیریت ارزشیابی
 مدیریت نیروی انسانی
 مدیریت برنامه ریزی


• کلیه این فرایندها در دفتر پرستاری بطور مدون پیگیری و بر اجرای آن در بخشها کنترل و نظارت می گردد .
 

• دفتر پرستاری همواره آماده شنیدن نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و تجارب و راهنمائیهای پرسنل پرستاری سازمان می باشد . کلیه اقدامات اداری کارکنان پرستاری از کانال دفتر پرستاری صورت می گیرد .
 

Page Generated in 6/1895 sec