home home home اشتراک EN home
اطلاعیه ها:
 
  • ۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
  • اِسَّبِت ٢٥ جمادي الثانيه ١٤٣٨
  • Saturday, March 25, 2017

مدیر پرستاری

 

 

 

هنگامه پورمفیدی

 

سوپروایزران

 

 

نرگس اسکندری

 

 

سوپروایزر بالینی

 

 

حسین باقر

 

 

سوپروایزر بالینی

 

 

حسین خضری

 

 

سوپروایزر بالینی

 

 

امرالله کریمی

 

 

سوپروایزر بالینی

 

 

حمیدرضا نجیب

 

 

سوپروایزر بالینی

 

 

ناهید وطن پرست

 

 

سوپروایزر بالینی

 

 

 

مرجان تقوايي

 

 

 

سوپروایزر بالینی

 

 

راحله عبدالحسینی

 

 

سوپروایزر آموزشی

 

سرپرستاران

 

 

مرضیه نیرورنگ

 

 

 

 

جراحی عمومی

 

حلیمه یوسف پور

 

 

 

داخلی

 

 

علی رضا مسعودنژاد

 

 

 

 

آنژیوگرافی

 

 

محمدرضا آقاجان زاده

 

 

روانپزشکی 2

 

 

خانم زارعی

 

 

اورِِژانس

 

 

حجت اسحاقي

 

 

روان مردان

 

 

 

طيبه پيراهش

 

 

 

روان زنان

 

 

خاطره زارعي

 

 

اتاق عمل عمومی

 

 

مريم مالكي

 

 

اكو و تست ورزش

 

 

 

فاطمه جغتائي

 

 

 

گفتاردرمانی

 

 

گيتي شهبازي

 

 

درمانگاه

 

 

 

 

نسرین علوی

 

 

 

 

 

Post CCU 3

 

 

 

 

 

دري كرد

 

 

Post CCU 2

 

 

طاهره خدمت

 

 

Post CCU 1

 

 

محبوبه بختیاری

 

 

CCU 1

فرزانه عامری CCU2,3

 

 

شعله شهركي

 

 

ICU A,B,C

 

 

 

صديقه محمدحسيني

 

 

 

جراحي قلب

 

 

 

آذر فتاحی

 

 

 

post ICU

 

 

طاهره رضازاده

 

 

اتاق عمل قلب

 

• مدیریت بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری در این دفتر از طریق طراحی فرایندهای کلیدی پرستاری و چک لیست های کنترل و ارزیابی انجام می گیرد . دفتر پرستاری کیفیت و ایمنی را سرلوحه انجام خدمات پرستاری به بیماران قرار داده و طبق برنامه مدون پیگیري ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به بیماران می باشد و در راستای این هدف ، استانداردها و اهداف حاكميت خدمات باليني و اعتباربخشي را الگوی تأمین ایمنی بیماران قرار داده است .


• پرسنل دفتر پرستاری شامل مدیر پرستاری ، سوپروایزران آموزشی و بالینی و منشی می باشند .
 

• دفتر پرستاری از طریق سوپروایزران بالینی مرکز ، طبق برنامه زمانبندی مدون ، کیفیت ارائه خدمات پرستاری در بخشها را کنترل و نتایج را کتباٌ به واحدها اعلام می نماید و همچنين بازديد بين بخشي در خصوص پايش شاخص ايمني طبق برنامه زمانبندي مدون توسط سرپرستاران از بخش ها انجام مي شود . نیاز آموزشی کارکنان بر اساس این حسابرسی ها و همچنین از طریق نظر سنجی از ایشان ، تعیین و دوره های آموزشی مدون بصورت درون سازمانی(درون بخشی ، برون بخشی) و برون سازمانی جهت کارکنان برنامه ریزی و اجرا میگردد.
 

فرایندهای کلیدی مدیریت پرستاری عبارتند از :
 مدیریت ارزیابی ( کنترل و نظارت )
 مدیریت آموزش
 مدیریت ارزشیابی
 مدیریت نیروی انسانی
 مدیریت برنامه ریزی


• کلیه این فرایندها در دفتر پرستاری بطور مدون پیگیری و بر اجرای آن در بخشها کنترل و نظارت می گردد .
 

• دفتر پرستاری همواره آماده شنیدن نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و تجارب و راهنمائیهای پرسنل پرستاری سازمان می باشد . کلیه اقدامات اداری کارکنان پرستاری از کانال دفتر پرستاری صورت می گیرد .
 

Page Generated in 5/2403 sec